Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа
Проект №BG01-001/22.12.2014г.

ИУ - Варна

\В своята 95-годишна история Икономически университет - Варна е подготвил над 110 хиляди икономисти, в това число  чужди граждани от повече от 60 страни. Днес в университета се обучават 13 000 български и чуждестранни студенти, подготвяни от 300 редовни преподаватели.
Икономически университет - Варна подкрепя проекти за обмен на знания в образователната и изследователската работа с чуждестранни академични центрове. Поддържа международни контакти и развива сътрудничеството със 70 чуждестранни университета. Страна е в проекти по различни програми - ERASMUS, CEEPUS, TEMPUS и др.
Университетът има минало, с което се гордее и бъдеще, с което продължава да се утвърждава сред университетите в Европа: високо качество в обучението; квалифицирани и компетентни преподаватели; учебна документация, хармонизирана с европейското образователно пространство с отразени в нея нови знания и бизнес практики.