Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа
Проект №BG01-001/22.12.2014г.

Контакти

Икономически университет-Варна
Бул. "Княз Борис I" № 77
гр. Варна 9002
ет.1, кабинет 107
mobility.ue-varna.bg

доц. Петя Данкова - Ръководител на проекта
e-mail: dankova@ue-varna.bg, 0882 164 680

ас. Деница Йорданова - Координатор на проекта
e-mail: d.yordanova@ue-varna.bg, 0882 164 547