Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа
Проект №BG01-001/22.12.2014г.

Основни цели

Основната цел на проекта се състои в преодоляване на социо-културните различия между европейските студенти чрез подобряване възможностите за по-добра адаптация и интеграция в мултикултурната среда на международните образователни мобилности.

Първата задача на проекта е да повиши информираността на студентите за съществуващите културни различия и да ги подготви за успешно преодоляване на социалните препятствия по време на техните образователни мобилности в чужбина.

Втора важна задача е да създаде условия за популяризиране на европейските ценности сред младите хора посредством методите на неформалното интерактивно обучение и мултикултурно общуване.