Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа
Проект №BG01-001/22.12.2014г.

Полезно

Атлас на европейските ценности

http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/

Интересен сайт със самотестове за образователната мобилност – „Готов ли съм да уча навън?”, „Коя чужда страна е най-подходяща за обучение за мен?” и др.
http://www.quibblo.com/quiz/2Xk23Ep/Are-you-ready-to-study-abroad

12 практични съвета – Как да се подготвиш за следване в чужбина
http://www.wikihow.com/Get-Ready-to-Study-Abroad

Чек-лист за нещата, които следва един студент да направи преди да замине да учи в чужбина
http://www.studyabroad360.com/learning-center/study-abroad-checklist

Полезни съвети как да се справиш с носталгията когато живееш/учиш навън
http://www.gooverseas.com/blog/ways-reduce-homesickness-abroad

Съвети и идеи как да създаваш приятелства в чужбина
http://www.smallbigchange.com/useful-tips/latest-articles/114-20-ideas-for-finding-new-friends-after-moving-abroad.html

Сайт за най-добрата кухня, култура, изкуство и пътешествия в Европа и по света
http://theculturetrip.com/europe/