Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа
Проект №BG01-001/22.12.2014г.

Актуално

На 22.12.2015 г. ИУ - Варна успешно приключи проекта

На 22 декември 2015 г. успешно приключи изпълнението на проект BG01-001/ 22.12.2014 г. „Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности”, финансиран в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво на ЕИП по приоритет 2 „Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество”. Бенефициент на проекта е Икономически университет - Варна (ИУ-Варна), негов международен партньо е Университетски център Уестфьордс, Исландия. Общият бюджет на проекта е 29 168,73 евро с период на изпълнение 22.12.2014 г. - 22.12.2015 г.


Основната цел на тази международна инициатива се състои в търсенето на общи пътища към преодоляването на социо-културните различия между европейските студенти чрез подобряване възможностите за по-добра адаптация и интеграция в мултикултурната среда на международните образователни мобилности.


В рамките на проекта бяха постигнати две важни задачи:  1) повишаване информираността на студентите за съществуващите културни различия и да ги подготви за успешно преодоляване на социалните препятствия по време на техните образователни мобилности в чужбина; и 2) създаване на условия за популяризиране на европейските ценности сред младите хора посредством методите на неформалното интерактивно обучение и мултикултурно общуване.


Благодарение на усърдната работа, положена от екипа на ИУ-Варна и Университетски център Уестфьордс, бяха постигнати и отчетени високи резултати. В периода от една година се осъществиха следните резултати:
1. Разработена методология за изследване на социо-културните проблеми при студентите по време на международни мобилности
2. Изследване върху социо-културните препятствия, пред които са изправени студентите по време на мобилност в чужбина
3. Мащабно проучване на най-добрите практики в областта на културната интеграция, разработени от чуждестранни университети
4. Създаден двуезичен уебсайт за визуализация на постигнатите резултати от проекта
5. Проведени общо 5 пилотни обучения за студентите от ИУ-Варна и Университетски център Уестфьордс по проблемите на социо-културната адаптация и интеграция  в мултикултурна среда
6. Осъществено едно изследователско посещение в Исландия с цел опознаване на разработените методи за преодоляване на социо-културните различия между младите хора, участващи в международна образователна мобилност
7. Организиран един международен семинар по въпросите на социо-културната интеграция на студенти по време на техните международни мобилности
8. Разработе един Наръчник за подпомагане социо-културната адаптация и интеграция на студентите в чужбина
9. Разработена една научна статия върху изследванията и резултатите от проекта.


Благодарение на проекта беше възможно да се осъществи иновативно проучване върху представите и нагласите на студентите относно социо-културните различия, пред които са изправени при международни образователни мобилности. Посредством проведените неформални обучения от младите експерти на екипа, студентите имаха възможност да разширят познанията си за реалните препятствия при социалната и културна адаптация  в мултикултурна среда както и за пътищата към тяхното преодоляване. Изследователи на ИУ-Варна проведоха задълбочено изследване с цел идентифициране на най-добри практики за социо-културна адаптация и интеграция на студентите по време на международни мобилности. Така бе възможно реализирането на единствения по рода си Наръчник за преодоляване на социо-културните различия при реализиране на студентска мобилност в чужди университети. И не на последно място, проектът дава своя принос в повишаване на научно-изследователския потенциал на академичната общност на ИУ-Варна посредством разработване и публикуването на научна статия на английски език върху проведеното международно изследване в областта на социо-културните проблеми при студентите по време на международни мобилности.
 

 

Проведе се пресконференция на 29.10.2015 г. в ИУ-Варна

На 29.10.2015 г. се проведе пресконференция, водена от доц. д-р Петя Данкова - Ръководител на проекта и зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност при ИУ-Варна.  Над 40 участници присъстваха на пресконференцията. Те се информираха за постиженията, осъществени в рамките на проекта.

 

Международен семинар "Адаптация и интеграция в мултикултурна среда" се проведе в ИУ-Варна

От 29 октомври 2015 г. до 30 октомври в Икономически университет - Варна се проведе международен семинар на тема "Адаптация и интеграция в мултикултурна среда" по проект BG01-001/22.12.2014 "Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа". Специални гости-лектори бяха преподаватели от исландския партньорски университет - Олафур Гутнасон и Инги Гутнасон. В семинара участваха над 100 студенти от различни специалности като маркетинг, международен бизнес, икономика на търговията, бизнес информационни технологии и др. Участие в семинара взеха преподаватели и служители на ИУ-Варна както и представители на местни образователни и културни институции.

По време на семинара исландските преподаватели наградиха със сертификат за принос към проекта студентите, които участваха в модулните обучения "Мултикултурни общества".

По време на семинара беше организирана изложба с колажите, изработени от студентите на ИУ-Варна в рамките на проведените модулни обучения "Мултикултурни общества".

 

Български експерти се завърнаха от изследователското посещение в Университетски център Уестфьордс, Исландия

 

През периода 10 август 2015 г. - 17 август 2015 г. българските експерти по проекта посетиха Университетски център Уестфьордс в гр. Изаьордур - третият по големина град в Исландия.

По време на визитата българските експерти се срещнаха със своите исландски колеги и се запознаха отблизо с разработените методи за преодоляване на социо-културните различия между младите хора, участващи в международна образователна мобилност, приложени в университетския център.

На 14 август 2015 г. експертите организираха две последователни обучения за студентите в университетския център на тема "Мултикултурни общества". Общо 28 студенти избраха обучението, което е част от официалния каталог с избираеми дисциплини, предлагани в Университетски център Уестфьордс. Голяма част от студентите са от САЩ, Канада, Белгия, Франция, Германия, Аржентина, Великобритания, Русия и други страни.

Не на последно място двете партньорски организации  ИУ-Варна и Университетски център Уестфьордс обсъдиха допълнителни проекти и инициативи за общо сътрудничетво в бъдеще.

 

Предстои изследователско посещение в Университетски център Уестфьордс, Исландия

В периода 10.08.2015 г. - 17.08.2015 г. 6 експерти от Икономически университет - Варна ще реализират изследователско посещение  в Университетски център Уестфьордс, Исландия

В рамките на посещението българските експерти се срещнат със своите исландски колеги и ще имат възможност да се запознаят отблизо с разработените методи за преодоляване на социо-културните различия между младите хора, участващи в международна образователна мобилност.


По време на визитата , българските и исландски преподаватели ще проведат модулно интерактивно обучение "Мултикултурни общества" на английски език с участието на студентите от Университетски център Уестфьордс. Целта на обучението е посредством интерактивни методи на обучение младите хора да изразят своите виждания за привлекателността и предизвикателствата на живота в европейското мултикултурно общество.

 

ОБУЧЕНИЕ “МУЛТИКУЛТУРНИ ОБЩЕСТВА”

23 април 2015 г., 09.00 – 13.00 часа, зала 1-116
Икономически университет – Варна

Мултикултурността  е сред най-ярките черти на съвременното общество. Всички ние сме част от нейния характер и очертаваме нейното бъдеще всеки ден.

Ако си любопитен да се впуснеш в лабиринта на различните култури и свързаните с това  предизвикателства пред младите хора днес,  включи се в организираното от нас обучение „Мултикултурни общества”!

Защо да участваш?

  • Ще получиш възможност да изразиш своите виждания за привлекателността и предизвикателствата на живота в европейското мултикултурно общество!
  • Твоите идеи ще бъдат публикувани онлайн в книжка с есета и ще достигнат до множество читатели в Европа!
  • Ще ти бъде издаден сертификат за участие в обучение по проект "Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа"!

Обърни внимание:

  • Обучението ще се проведе на английски език.
  • Издаваният сертификат за участие в обучението е на английски език.

Заяви своето участие до 19 април 2015 г. (неделя) на e-mail: info@mobility.ue-varna.bg

  • Изпрати двете си имена, специалност, година на обучение, тел. за връзка.
  • Ще потвърдим твоето участие по е-mail.

 


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

03 април 2015 г., 10:00 часа, зала 1-116
Икономически университет - Варна

Първата прес конференция ще се проведе 03 април 2015 г., от 10.00 часа, в зала 1-116 на Икономически университет – Варна.
По време на прес конференцията ще бъдат представени основните цели, изпълнение на дейностите и резултатите, които ще бъдат постигнати през периода на проекта.