Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа
Проект №BG01-001/22.12.2014г.

Начало

Фонд за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Приоритет 2 „Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество“

Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG01-001/22.12.2014г.

Проект "Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа"

 

Стойност на проекта: 29 168,73 евро.
Продължителност: 12 месеца.
Период на реализация на проекта: 22.12.2014 г. - 22.12.2015 г.
Бенефициент: Икономически университет - Варна (България).
Партньор: Университетски център Уестфьордс (Исландия).